COBIT 5 - МТ-ийн засаглах удирдлага

COBIT 4 болон COBIT 5 -ийн ялгаа? COBIT 5 гэж юуг хэлж байгаа вэ? хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? ямар ямар үе шатууд хийгддэг вэ?
/Эхлэлээс - Дуусах хүртэл үе шатууд/
Мөн МТ-ийн засаглалын аудитын онцлог, туршлагаасаа хуваалцана уу.

1 Like