About the Site Feedback category

Тус системтэй холбоотой асуудал, сэтгэгдэл болон хэрхэн яаж сайжруулах тухай болон бусад бүхий л холбоотой асуудлуудын талаар оруулна уу.