About the Frameworks category

Фрэймворкуудыг байгууллагад хэрхэн оновчтой зөв ашиглах, хэрэгжилтийг тасралтгүй сайжруулах талаар хэлэлцэх болно.