Topic Replies Activity
Database -ийн аудитын талаар 4 August 21, 2019
Эрсдэлийг тодорхойлох элементүүд 1 May 30, 2019
Эрсдэлийг бууруулах арга замууд 1 May 30, 2019
ISO27001 -ийг нэвтрүүлэх талаар 5 June 26, 2019
Эрсдэлийн үнэлгээ 1 May 30, 2019
Эрсдэл ба эрсдэлийн үндсэн төрлүүд 1 May 30, 2019
Эрсдэлийн удирдлага 1 May 30, 2019
Атм-н сүлжээний аюулгүй байдлын тест хийх үнэгүй түүл юу байна 2 May 16, 2019
UNIT.MN-д тавтай морилно уу 2 August 19, 2019